อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-05-04]กิจกรรม หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง
ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 4 เมษายน 2552