อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555