อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-05-29]ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมอบโล่รางวัล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมอบโล่รางวัล ให้กับ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ไห้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชนินทร์ บัวประเสริฐ เป็นผู้มอบ