อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติมอบชุดเครื่องแบบให้ข้าราชการตำรวจประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1 และกองร้อยที่ 2 รวม 310 นาย ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 โดยได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 100,000