อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม