อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-24]พิธีถวายราชสักการะและเจริญชัยมงคลคาถาเททองหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายราชสักการะและเจริญชัยมงคลคาถา เททองหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพืธี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม