อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรตารี่สนามจันทร์ ห่วงใย...ใส่ใจสุขภาพ นวดแผนไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เืมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555