อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการ พร้อมคณะอาจารย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผู้ปกครองนักเรียน และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานการรับ