อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-07-26]มอบสารเคมีกำจัดยุงให้แก่เครือข่ายสาธารณสุข

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบสารกำจัดยุงตัวแก่ ให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขทุกอำเภอ
โดย นพ.ศิววงศ์ เหมือนละมั้ย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 4 เป็นผู้แทนรับมอบ โดยใช้งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดซื้อสารเคมี
มูลค่า 4,000,000 บาท