อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-08-03]มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม โดยมี
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒