อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-08-12]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีตักบาตร บริเวณหน้า องค์พระปฐมเจดีย์ อย่างพร้อมเพียง วันที่ 12 สิงหาคม 2552