อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

โครงการร่วมมือทางวิชาการ "หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม" ประจำปีงบประมาณ 2555 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555