อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม