อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-08-13]สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนพุทธมณฑล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนพุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศวิทยา ในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยมี นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานในการมอบ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 95,764 บาท