อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-10-20]บรรยากาศการกินเจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

บรรยากาศการกินเจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 16- 26 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น.ทุกวัน บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม