อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-11-03]อบจ.นครปฐม ร่วมกับ อบต.รางพิกุลและ อบต.ห้วยหมอนทองจัดงานประเพณีลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อบต.รางพิกุล และ อบต.ห้วยหมอนทองจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒
โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความความสำคัญที่จะสืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อันจะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในชุมชนจึงจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒ ณ วัดประชาราษฏร์ (วัดรางหมัน) อ.กำแพงแสน และร่วมเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒