ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
งานสถานสงเคราะห์คนชราให้บริการ 1. รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.บริการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพ 3. รับบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อขอรับบริการโดยตรง ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โทร.0-3425-5102, 0-3421-9026
 
 
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ก...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มียุงเป็นพาหะ ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคภัยต่างๆ ภายในจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ         “บัวบาทยาตรา” ในการนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2016-07-21
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง 2016-07-21
ประกาศ เรื่อง การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 2016-07-13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการอบจ. ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง และกำหนด... 2016-07-01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2016-06-30
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2016-07-21]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรมัน-ดงเกตุ ต.สามพราน เชื่อม...
[2016-07-15]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2016-07-12]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 70/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่...
[2016-07-08]ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 128 รายการ
[2016-07-06] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 72/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฯ
[2016-07-05]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 1 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี
[2016-06-30] ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 71/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำเเพงกันดิน คสล.ฯ
 
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
69
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8830
ผู้เข้าชมทั้งหมด
533712
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม