ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ขอให้ช่วยเยียวยาชาวบ้านที่น้ำท่วมริมแม่น้ำ

2021-11-09 - เวลา 10:39:29
เนื่องจากมีน้ำท่วมหนักมาก บ้านเรื่อนและข้าวของเสียหายจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมหาศาล ขอให้ช่วยเหลือด้วยนะคะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-11-11 - เวลา 17:32:29
ขณะนี้ อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยอยุ่ครับ
สอบถาม