ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
กิจกรรม : ข้อมูลทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังก...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2019-02-15
ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐฯ 2019-02-14
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2019-02-14
ประกาศ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 2019-02-13
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 2019-02-13
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลทั้งหมด
 
 
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,4,7,9 ตำบลสามง่าม เชื่อต่อ ตำบลด...
[2019-02-15]ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกระจัน หมู่ 2ตำบลดอนแฝกเชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหว...
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,4,7,9 ต.สามง่าม อ....
[2019-02-15]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกระจัน หมู่ที่ 2 ต.ดอนแฝก เชื่อมต่อ ต....
[2019-02-15]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
[2019-02-15]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองจรเข้มด หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
 
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
587
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10865
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021543
 
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • จังหวัดนครปฐม