ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6304080003 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ โดยไม่มีระบบป้องกันมลพิษ
ยุติแล้ว
2020-04-08
6304080002 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการใช้ถนนหลวง
ยุติแล้ว
2020-04-08
6304080001 วัยรุ่นขับรถเสียงดังในหมู่บ้าน
ยุติแล้ว
2020-04-08
6212250001 สะพานข้ามคลองโยงผุพังอันตราย
ยุติแล้ว
2019-12-25