อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ 
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม   73000
โทร . 034-960818
 
โทรสาร. 034-960807