ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,4,7,9 ตำบลสามง่าม เชื่อต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ฯ
[2019-02-15]ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกระจัน หมู่ 2ตำบลดอนแฝกเชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,4,7,9 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน
[2019-02-15]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกระจัน หมู่ที่ 2 ต.ดอนแฝก เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2019-02-15]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
[2019-02-15]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองจรเข้มด หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2019-02-15]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำทหาร หมู่ที่ 2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
[2019-02-15]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ต.ลำเหย เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม
[2019-02-15]ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมที่กันนกแบบพีวีซี อาคารเรือนพยาบาลสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 49 คนฯ
[2019-02-15]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้นเดียว (ไป-กลับ)ฯ
[2019-02-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2019-02-13]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1, 2 ต.สระสี่มุม เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
[2019-02-13]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
[2019-02-13]ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้าเงหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองดอนตาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
[2019-02-13]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเหมืองนา หมู่ที่ 5 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2019-02-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
[2019-02-08]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
621
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10899
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021577
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม