อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย (Thai Human Imagery Museum)

          ตั้งอยู่ริมถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กิโลเมตรที่ 31 ต.ขุนแก้ว เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีความสวยงามและเหมือนจริง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ประกอบด้วยหุ่นชุดต่างๆ ได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ชุดมุมหนึ่งของชีวิต ชุดหมากรุกไทย ชุดพระอภัยมณี และชุด--การละเล่นของเด็กไทย เป็นต้น เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด  จันทร์-ศุกร์ (เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.) เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เปิดตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.  0-3433-2607