ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนพื้นฐานธรรมชาติ Nature – Based Education & Health Promotion”
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนพื้นฐานธรรมชาติ Nature – Based Education & Health Promotion” ” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting
สอบถาม