ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม "สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข"
โรงพยาบาลกายภาพบำบัด ด๊อกเตอร์เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด ด๊อกเตอร์เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถาม