ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ครั้งที่ 18

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญขวนเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สอบถาม