ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับชำระภาษีตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ ณ วัดกำแพงแสน หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. - 12.00 น