ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่รถยนต์เชื่องโยงเส้นทางท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พ.ค. ๒๕๕๔ ระหว่าง จ.นครปฐม,จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม(ศาลากลางส่วนหน้า)