ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสมัครร่วมเป็นเครือข่ายประชาธิปไตยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ด้วยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการรับสมัคร
เครือข่ายประชาธิปไตยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   ในระหว่างวันที่
๑  -  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้านล่างเว็บไซต์)