อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
สามารถดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บไซต์