ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อบจ.นครปฐม

สรุปรายละเอียดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
บที่
 
รายการ
 
การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 
หมายเหตุ
 
อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน อ.เมืองฯ อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม
 1 เรือท้องแบน   183 ลำ 96 ลำ 55 ล ำ 17ลำ  105 ลำ  4 ลำ  5 ลำ  
 2 สุขาชั่วคราว   43 หลัง  -  10 หลัง  -  -  -  -  
 3  สุขาลอยน้ำ 15 หลัง  7 หลัง  -  -  -  -  -  
 4 มุ้ง   1,286 หลัง  1,111 หลัง  475 หลัง  3 หลัง  50 หลัง  -  -  
 5 ข้าวกล่อง   990 กล่อง  1,995 กล่อง  1,500 กล่อง  -  -  -  
 6  กล่องยา  686 กล่อง  1,098 กล่อง  200 กล่อง  -  -  1,000 กล่อง  -  
 7  น้ำดื่มขวด 617 โหล 6 ขวด   575 โหล 2 ขวด 116 โหล 4 ขวด    -  85 โหล  -  -  
 8  ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร 2 ถัง  -  -  -  -  -  -  
9 ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช 2 คลอง - 2 คลอง - 4 คลอง 1 คลอง 1 คลอง  
10  กระสอบทราย  79,000 ใบ 50,500 ใบ  13,000 ใบ  42,900 ใบ  66,500 ใบ  4,100 ใบ  4,000 ใบ  
11 ทรายหยาบ 88 ลบ.ม. 192 ลบ.ม. 919 ลบ.ม. 110 ลบ.ม. 220 ลบ.ม. - -  
12 รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน - 1 คัน - - - -  
13 เครื่องสูบน้ำ - - 2 เครื่อง - - - -  
14 หินคลุก 1,500 ลบ.ม. - - - - - -  
15 ถุงยังชีพ 510 ถุง 976 ถุง 200 ถุง 5 ถุง 331 ถุง - -  
16 น้ำพริกกระปุก 160 กระปุก 1,043 กระปุก - 25 กระปุก - -