ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ทำการขนส่งอำเภอสามพราน ย้ายไปทำการชั่วคราวที่เทศบาลเมืองสามพราน จนกว่าภาวะน้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ