ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ : สนามจันทร์มินิมาราธอน 2019 We are Running.เดิน-วิ่งเสริมโอกาส สร้างห้องเรียนการศึกษามาตราฐานวิชาชีพ

สนามจันทร์มินิมาราธอน -2019โครงการ            : สนามจันทร์มินิมาราธอน 2019
                          We​ are​ Running.เดิน-วิ่งเสริมโอกาส​ สร้างห้องเรียนการศึกษามาตราฐานวิชาชีพ
วันที่                  : 24 พฤศจิกายน 2562
สถานที่              : สนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม

                ชมรมช่างผม-เสริมสวยเทศบาลนครปฐม ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งสนุก เพื่อสุขภาพ และการกุศลในงาน ‘สนามจันทร์มินิมาราธอน 2019’ วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2562  งานวิ่งมินิมาราธอนที่จะพาคุณเที่ยวไปในดินแดนส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน คุณจะเดิน-วิ่งผ่านจุดไฮไลท์ต่าง ๆของจังหวัดนครปฐม เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์  เชิญชวนกันมาเดิน-วิ่ง ในระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนยากจน และสร้างห้องเรียนวิชาชีพ
 
วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง
2. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดทำห้องเรียนวิชาชีพ​เสริมสวย ​ณ.ศูนย์​นอกร.รตลาดโอเดียนและเป็นทุนการศึกษาในการเรียนและเด็กด้อยโอกาศในร.ร.ต่างๆ ที่ต้องการทุน
3. เติมพลังความสุข ทั้งทางกายและทางใจให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
4. เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นการกระจายรายได้สู่ระดับท้องถิ่น
 
 
กำหนดการรับสมัคร      
ทางออนไลน์      : ตั้งแต่ 25  ก.ค.62  เป็นต้นไป
ลิงค์การสมัคร     : ตั้งแต่ 25  ก.ค.62  เป็นต้นไป ที่ www.fanaticrun.com
Walk In              : ร้านตัดผม CUT OUT ซ.โรงแรมเวลโฮเทล / ร้านสิริภัณฑ์บิวตี้​ สาขานครปฐม
                           ตั้งแต่ 26 ส.ค. 62 เป็นต้นไป
ประเภทของกิจกรรม
01. เดิน             ระยะทาง           3          กิโลเมตร(ไม่แข่งขัน)
02. วิ่ง               ระยะทาง           5          กิโลเมตร(แข่งขัน)
03. วิ่ง               ระยะทาง           10         กิโลเมตร (แข่งขัน)        
ประเภทของสมัคร
01.เดิน วิ่ง ระยะทาง 3 และ 5  กม.  500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
02.วิ่งระยะ 10 กม.  500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
03.Charity BIB 2,000 บาท รับ หมายเลข เสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล
 
เสื้อ
แขนสั้น Unisex มีกระเป๋าหลัง      ด้านหลังมีโลโก้ผู้สนับสนุน
ขนาดตั้งแต่ SSS-2XL
เหรียญ-รางวัล
เหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานวิ่ง
 
ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่ง
- ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย 1 รางวัล   
- ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง 1 รางวัล  
-ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  3 ลำดับแรก
-นักวิ่งแฟนซี แต่งกายเข้าธีมจังหวัดนครปฐม ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก
- แบ่งการแข่งขันเป็น 6 รุ่น ระยะ 5 ก.ม. และ 10 ก.ม. แยกชาย / หญิง ได้แก่
ต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไปผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นรับถ้วยที่ระลึก
 
การจอดรถวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
01. บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
02. โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
03. หน้าบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
 
จำนวนการรับสมัคร         เดิน วิ่ง  จำกัดจำนวน ที่ 3,000 ท่าน
( 10 ก.ม. จำนวน 1,500 คน / 5 ก.ม. จำนวน 1,000 คน /3 ก.ม. จำนวน 500 คน)
 
การรับ หมายเลขวิ่ง เสื้อ
01.        รับด้วยตนเอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 18.00 น. โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
02.        บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร 65 บาท จัดส่งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์
 กำหนดการกิจกรรมสนามจันทร์มินิมาราธอน 2019
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
04.00 น.            พบกันที่บริเวณงาน        
04.30 น.            อบอุ่นร่างกาย
04.45 น.            ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
05.00 น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
05.15 น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร
05.20 น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร
06.30 น.            ร่วมรับประทานอาหารเช้า
07.00 น.            พิธีการมอบรางวัลต่างๆ
08.30 น.            ปิดงานวิ่ง
 
สอบถาม