ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม