ข่าวประชาสัมพันธ์

10.06.2020สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2563