ข่าวประชาสัมพันธ์

17.06.2020ครม.อนุมัติแล้วเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท นาน 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม.อนุมัติแล้วเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท นาน 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน และต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ