ข่าวประชาสัมพันธ์

29.06.2020การเลือกใช้สารทำความสะอาดในสถานประกอบการต่างๆ

จากมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หลายแห่ง รวมถึง สถานศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ นอกจากการทำความสะอาดภายในโรงเรียนแล้ว การทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ภายในบ้านก็สำคัญเช่นกันค่ะ มาดูการเลือกใช้สารทำความสะอาดง่ายๆ ดังนี้ค่ะ