ข่าวประชาสัมพันธ์

22.07.2020คลินิกทันตกรรม นอกเวลาราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการ 1 สิงหาคม นี้

คลินิกทันตกรรม นอกเวลาราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการ 1 สิงหาคม นี้
โทร. 034-213279 ต่อ 130 และ 064 751 8412
ID Line : 064 751 8412