ข่าวประชาสัมพันธ์

4.08.2020ฉบับที่ 79/2563 มาตรการผ่อนคลาย

ฉบับที่ 79/2563 มาตรการผ่อนคลายสนามชนโค สนามชนไก่ สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ และได้รับอนุญาต