ข่าวประชาสัมพันธ์

วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร อ.นครชัยศรี, 25 กรกฎาคม 2555 ณ อบต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.