ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ายสิทธิ "บัตรทอง" แบบออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Line Official

ย้ายสิทธิ "บัตรทอง" แบบออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Line Official 
   นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา
        ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ขั้นตอน
1. แอดไลน์ สปสช.
2. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ
3. สแกน QR Code เพิ่มเพื่อน
4. เลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ" ทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ
 ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
      !!! หากไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330