ข่าวประชาสัมพันธ์

2.11.2020สรุปการสปฐมมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบจ.นครปฐม ประจำวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563