ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกาศงดจำหน่ายเค้ก ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกาศงดจำหน่ายเค้ก ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2563...ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการซื้อคุกกี้ สามารถสั่งซื้อได้บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่ง ระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2563่ ทาง Line Offical https://shop.line.me/@307yvkye...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-2790