ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.
..............
ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม