ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น.

วันที่ 4 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น. สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​ ระลอกใหม่
**พบผู้ป่วยยืนยัน​ รายใหม่ รวม 1 ราย
คนไทย​ 1 ราย​ ต่างชาติ 0 ราย
** รวมยอดผู้ป่วยสะสม​ 66 ราย
เป็น​คนไทย 64 ราย ต่างชาติ 2 ราย
** พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 54 ราย
** กลับบ้าน 12 ราย
** ผู้ป่วยรายใหม่
ระลอกใหม่รายที่ 66 อ.เมือง เพศชาย อายุ 64 ปี ต.นครปฐม
 
Time lineอยู่ระหว่างสอบสวนโรค