ข่าวประชาสัมพันธ์

หมอชนะ เวอร์ชั่นใหม่ ไม่ต้องกรอกแบบประเมินตัวเอง

แอพหมอชนะ เวอร์ชั่นใหม่
ไม่ต้องกรอกแบบประเมินตัวเองแล้วค่ะ
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะนะคะ
Wear mask, hand wash, keep physical distance,
scan “ThaiChana”