ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบภาค ก วันที่ 3-24 ก.พ.64 (เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 ก.พ.)

สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบภาค ก
800,000 ที่นั่งสอบ รวม 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 3 – 24 ก.พ. 64 (เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2)
เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ มติ ครม.
ที่ให้เร่งรัดการสรรหา สอบ และบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐ
เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ
ฉะนั้นใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบราชการ งานเพื่อประเทศและประชาชน
เตรียมตัวให้พร้อม และทำตามขั้นตอนกันได้เลย