ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลบางเลน ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จองสิทธิ์ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล"

ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง "Health Wallet"
หรือ จองสิทธิ์ผ่าน หน่วยสถานพยาบาลใกล้บ้าน
เริ่มจองสิทธิ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค.64
ให้บริการฉีดวัคซีนผู้ที่จองสิทธิ์ฯ 1 พ.ค.-31 ส.ค. 64 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
โทร.034-391129,034-234797