ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้

ผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64
เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป