ข่าวประชาสัมพันธ์
กรณีผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน และถูกระบุว่า ได้สิทธิ์ “เราชนะ” ขอให้เข้าไปกดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง
ในวันที่ 18 ก.พ.64 บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง
เพราะไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดไว้ และหน่วยงานต้นสังกัดอาจดำเนินการทางวินัยต่อไป
สอบถาม